Nederlands English

OPU /ICSI /IVC

Hurkmans ET en Veterinair Centrum Someren bieden sinds januari 2017 de OPU/ICSI/IVC techniek aan. Deze techniek is een alternatief voor embryowinning door spoelen. De techniek kan o.a toegepast worden bij de volgende groepen merries.

Hurkmans ET
Embryowinningen

OPU /ICSI /IVC


Aanmelding Donormerries

Aanmelding Donormerries

Merries kunnen telefonisch aangemeld worden voor ICSI bij Hurkmans ET (Hans Hurkmans 0638919783) en VCSomeren (Tilly Spierings) Voordat we de procedures beginnen vragen wij u de merries door dierenarts te laten scannen om zo te beoordelen of er voldoende follikels op de eierstokken aanwezig zijn. Wanneer dit zo is wordt de merrie ingepland voor OPU sessie.


OPU (Ovum Pick-up)

OPU (Ovum Pick Up)

Bij OPU worden onrijpe eicellen met behulp van een transvaginale sonde van de eierstokken afgezogen en vervolgens opgezocht en beoordeeld op kwaliteit. De OPU sessies vinden plaats bij afdeling gynaecologie paard van VCSomeren. OPU heeft de beste resultaten wanneer uw merrie in de transitionele fase van haar cyclus is. Dit houdt in dat er veel kleine follikels op haar eierstokken aanwezig zijn. Dit is meestal in het voorjaar en het najaar het geval.

De gevonden eicellen worden vervolgens overgebracht naar het laboratorium van Hurkmans ET. Hier vindt de verdere procedure plaats.


ICSI

ICSI

Nadat de eicellen een rijpingsproces hebben doorgemaakt worden ze beoordeelt of ze geschikt zijn om ICSI toe te passen. Bij ICSI wordt eerst het sperma van de hengst voorbehandeld en gereedgemaakt voor de ICSI. Bij ICS brengen we met dmv micromanipulatie een zaadcel van de hengst in de eicel van de merrie.


IVC

IVC

In Vitro Culture: na de ICSI procedure worden de bevruchtte eicellen gedurende een week gekweekt in de broedstoof. Na plm. zeven dagen kunnen de geproduceerde embryo's vers getransplanteerd worden of indien gewenst ingevroren, en op een later tijdstip ontdooid en getransplanteerd. Resultaat van deze techniek is sterk donor en hengst afhankelijk.


Naast OPU/ICSI/IVC bieden we de mogelijkheid om uit eierstokken van merries die om uiteenlopende redenen geëuthanaseerd moeten worden nog eicellen te winnen en deze d.m.v. ICSI te bevruchtten. Zo kunnen we dan mogelijk nog embryo’s genereren van uw merrie. Eierstokken dienen hiervoor bij ons in laboratorium op afspraak aangeleverd te worden.